Залізничний район м. Львова. ДНЗ «Казка»
Нормативні документи

 Функціонування ДНЗ 2014–2015 навчальному році буде регламентуватися нормативно– правовими актами

–        Конституцією України;

–        Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-1 II;

–        Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-ХІІ;

–        Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

–        Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, який затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №615 від 22.05.2012р. Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;

–        Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 та Змінами до типового положення про атестацію педагогічних працівників №1473 від 20.12.2011

–        Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 09.11.2010 р. №1070 Наказом МОНУ «  – Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.08р. № 985; Інструктивно-методичним листом департаменту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді ЛОДА «Про організацію роботи в ДНЗ у 2013-2014н.р.» від 25.06.13р. №2321;

–        Наказом МОНУ»Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» від 23.11.2010 р. №1111 Наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 р. №32 « Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах»;

–        «Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» (наказ МОН від 26.04.2011р. №398)

«примірним положенням про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї» (наказ МОН від 30.062011р. №714)

–        Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу» від 25.05.2011р. №1\9-389)

–        Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України» Про організацію роботи в ДНЗ у 2012-20ІЗн.р.» від 21.05.2012р. № 1\9-388 Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах у літній період» від 28.05.2012р. №1\9-413

–        Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України «Організація роботи в ДНЗ у літній період» від 16.03.2012р. №1\9-198 Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого і молодшого шкільного віку» від 19.08.2011р. №1\9-634

–        Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України «Щодо терміну перебування дітей, які досягай шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах» від 21.07.2011р. №1\9-552