Залізничний район м. Львова. ДНЗ «Казка»
Методична робота

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, яка полягає у оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами та  засобами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

 

 

Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку  дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

 

 

Завдання :

 

 

Спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань, а саме:

1.           Продовжувати роботу щодо формування  морально – духовної  компетентності дітей через  стимуляцію морального вибору у різних випадках  діяльності .

2.           Удосконалити роботу  щодо трудового виховання дітей , як пріоритет фізичного , морального та естетичного розвитку ,що є передумовою цілісної дитячої особистості .

3.           Розширити уявлення про довкілля , родину , національну приналежність , сформувати інтерес до історії свого краю , навчити емоційно та адекватно сприймати   проблеми сучасної історії України.                                                                     

 

 

 

Методична робота закладу спрямована на:

 

 

• вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

 • стимулювання творчого потенціалу;

• підвищення педагогічної культури вихователів;

 • вдосконалення педагогічної майстерності;

 • розвиток спеціальних умінь та навичок;

 • формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

 

Методична робота базується на таких принципах:

 

 

 • гуманізм, демократизм;

 • педагогічна співпраця з вихователем;

• робота в режимі довіри, доброзичливості;

• творча атмосфера, стимулювання творчої активності;

 • допоміжно-регульований контроль;

 • надання вихователеві права вибору;

 • системність методичних заходів;

• щоденна допомога;

• випереджальний характер методичної роботи.

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

 

 

 Колективні:

  інструктивно-методичні наради;

  педагогічні ради;

  педагогічні читання;

  теоретичні семінари;

  семінари-практикуми;

  колективні перегляди освітнього процесу.

 Групові:

  методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

  робота творчих груп;

  консультації.

 Індивідуальні:

  наставництво;

  самоосвіта;

  взаємовідвідування;

  робота над проблемними питаннями;

  атестація

 

 

Для того, щоб вирішити складні завдання, що постають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвитку творДля того, щоб вирішити складні завдання, що постають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвитку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом. чості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку нового змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації для педагогів проводяться за таким розподілом:

 

 

  • для педагогів закладу (тематика консультацій - «Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі за программою «Впевнений старт» «. «Види, причини і профілактика травмування у дітей». «Рухова активність на свіжому повітрі» «У співпраці - результат». «Виховання самостійності та працелюбності у дошкільників у процесі виконання трудових доручень». «Організація та методика проведення екскурсій у природу». «Розвиток уяви у дітей дошкільного віку» «Конструювання як засіб розвитку творчості дошкільників» «Створюємо умови для розвитку»);
  • для молодих спеціалістів (тематика консультацій - «Організація режимних процесів у дошкільному навчальному закладі». «Сюжетно-рольова гра - провідна діяльність дошкільника». «Вихователі і батьки-співробітники». «Фольклорні скарби українського народу – шлях до розвитку»);
  • для музичних керівників (тематика консультацій - «Використання музично-ритмічних рухів на традиційних музичних заняттях». «Розвиток музичної культури у дітей раннього віку»);